Poniedziałek 12 grudnia 2016 r. Prałat Opus Dei, bp. Ksawery Echevarria do domu Ojca

Kategoria: Uncategorised
Utworzono: poniedziałek, 12, grudzień 2016

12 grudnia 2016 r. , godz. 21:10

Prałat Opus Dei, bp. Ksawery Echevarria (mówiliśmy do niego Ojcze) zmarł dziś, w poniedziałek 12 grudnia 2016 r., o godzinie 21:10 w szpitalu w Rzymie, gdzie był od 7 dni. Miał 84 lata. W lipcu b.r. był z nami w Krakowie na ŚDM.

Więcej szczegółów na stronie www.opusdei.pl 
 
Ojciec odszedł do Boga w święto NMP z Guadalupe. Można dostrzeć w tym opiekę Matki Bożej z Guadalupe do której Prałat miał szczególne nabożeństwo.
 
Polecamy duszę Ojca bp. Ksawerego Echevarrii.
 
W intencji Prałata Dzieła można odmawiać taką lub inną modlitwę za zmarłych:
 
"Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom pokornie przez nas zanoszonym do Twego miłosierdzia i umieść w krainie pokoju i światłości duszę Twojego sługi bp Ksawerego Echevarrii, której kazałeś odejść z tego świata, oraz włącz ją do społeczności Twoich Świętych.
 
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby ta modlitwa wyjednała zbawienie duszy Twojego sługi bp Ksawerego, za którym pokornie błagamy.
 
Prosimy Cię, Panie, uwolnij od więzów grzechu duszę Twojego sługi bp Ksawerego, aby wskrzeszony żył w chwale zmartwychwstania wśród Twoich świętych i wybranych.
 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen."

Opiekę duchową nad Sołkiem sprawuje Opus Dei, Prałatatura Personalna Kościoła katolickiego. Odpowiedzialny za stronę: www.solek.pl

Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free