Akademia Sołka

👨🎓👨🎓👨🎓Akademia SOŁKA zaprasza studentów, i nie tylko, na kurs online „ETYKA”


🌎 12 lekcji online, dwie grupy:

1)      młodsi (liceum, studenci i jeszcze nieżonaci do 30): wtorki g. 20:00-21:00

2)      „starsi” 30+ – czwartki g. 20:00-21:00

Praca w oparciu o podręcznik Uniwersytetu Nawarry


💲 koszt 120 zł: zajęcia, podręcznik, egzamin i dyplom.


Prowadzący:
Robert Mazelanik – dyrektor Akademika SOŁEK, absolwent Educational Research na Uniwersytecie Oxfordzkim.

ks. dr Stanisław Urmański – kapelan akademicki, absolwent teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry.


Tematy lekcji:
1) Czym jest etyka?
2) Etyka jako filozofia
3) Etyka a inne źródła poznania
4) Czyny ludzkie
5) Moralność a szczęście
6) Życie moralne – teoria i praktyka
7) Cnoty
8) Cnoty moralne
9) Kategorie cnót i wad
10) Moralność a prawo
11) Sumienie jako osobisty przewodnik
12) Ocena moralna uczynków


Procedura:

1)      Zgłoszenie na adres: akademik@akademickipoznan.pl

2)      Rozmowa kwalifikacyjna i wdrożenie w kurs

3)      Opłata za kurs

4)      Lektura pierwszego rozdziału książki

5)      Zaliczenie rozdziału poprzez napisanie wejściówki pisemnie lub wyjątkowo ustnie na zajęciach  

6)      Udział w zajęciach on line (zoom) grupa ruszy po zebraniu minimum 5 osób  

7)      Punkty 4-6 co tydzień

8)      Egzamin

9)      Graduacja  

Informacje i zgłoszenia:
akademik@akademickipoznan.pl

Panie zapraszamy na kurs BUSOLA na http://antrejka.com/busola.html


Zapraszamy do udziału w zajęciach z cyklu Akademii Sołka w roku akademickim 2020/2021. Akademia Sołka to wykłady lub warsztaty z zaproszonymi gośćmi ze świata kultury, biznesu, nauki czy sportu.

DLA KOGO?

Na spotkania mogą przyjść studenci I i II stopnia wszystkich kierunków: nauk technicznych, społecznych i humanistycznych. 

CELE

Dojrzały człowiek po ukończeniu studiów powinien posiadać wiedzę i umiejętności miękkie, w tym również interpersonalne. Musi rozpoznać swoje talenty i słabości, by być skutecznym w życiu osobistym i zawodowym. Proponujemy zajęcia, które ułatwią to zadanie.

TUTORING

W ramach Akademii Sołka uczestnicy korzystają z indywidualnych spotkań z tutorami. Spotkania dotyczą pracy nad sobą, zdobywania nowych umiejętności i kompetencji oraz poznawania swoich mocnych i słabych stron. W ten sposób zajęcia w Akademii przynoszą wymierne efekty.

MINIONE SPOTKANIA AKADEMII

6.10 – dr hab. Grzegorz Pawlak, Alliance Technology

13.10 – Roman Wawrzyniak, Radio Poznań