Rodzina - między biologią a teologią

Utworzono: sobota, 01, kwiecień 2017

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z prof. dr hab. Janem Holeksą, który zajmuje się ekologią roślin, głównie roślinną częścią ekosystemów leśnych, a także interakcjami między
roślinami a zwierzętami.
Nasz gość opowie o swojej niedawno wydanej książce, którą mamy w Sołku - warto zapoznać się z rozdziałem III (książka jest dostępna w salonie). Poniżej recenzja książki

Zapraszamy we wtorek 18 kwietnia na 20:30. Do zobaczenia!

Recenzja:
Książka systematyzuje poglądy biologów na naturę człowieka i rodziny jakie formułują w oparciu o własne badania. Poglądy te są zestawione, porównane z nauką Kościoła odnośnie natury ludzkiej i roli rodziny. Publikacja rzuca światło na błędy wnioskowania, nadinterpretacje, konstruowanie błędnych teorii i ideologii w oparciu o badania naukowe, z drugiej strony pokazuje, że właściwie odczytanie fakty biologiczne służą lepszemu rozumieniu natury człowieka i rodziny, współgrają z nauczaniem Kościoła i mogłyby służyć dobru społeczeństwa.

Poważnym atutem książki jest szukanie jedności między nauką a wiarą, która dla nas chrześcijan jest niepodważalna. Rozdźwięk między biologią a wiarą jest szczególnie intensywny, a wygląda, że daleki od racjonalności. Symbolem tego rozłamu jest teoria ewolucji K. Darwina, która poczyniła poważne zamieszanie i mętlik w głowach wielu ludzi. Od tego czasu szczególnie w biologii piętrzą się uprzedzenia i narasta wrogość do Prawdy. Autor zwraca uwagę, że biologia nie posiada podstaw badawczych do sądowania w kwestiach duchowych.

Książka "Rodzina między biologią a teologią" składa się z czterech głównych rozdziałów. Pierwszy zawiera wizję człowieka i rodziny w oparciu o aktualne odkrycia biologii (uwaga: obraz jest przygnębiający, główny dogmat: człowiek to zwierzę i nic więcej); drugi rozdział zawiera nauczanie Kościoła o człowieku i rodzinie w oparciu o KKK; trzeci zwiera konsekwencje powszechnego stosowania teorii biologicznych w życiu społecznym oraz stanowisko Kościoła reagującego na negatywne zjawiska; czwarty stara się znaleźć drogi współdziałania odkryć biologicznych z nauczaniem Kościoła.

Książka Profesora Holeksy stanowi wkład w budowanie dialogu i poważny krok w ukierunkowaniu badań naukowych na rzetelne poszukiwanie Prawdy. Powinna zostać rozpowszechniona wśród biologów, teologów, osób, które są zaniepokojone odkryciami naukowymi, które burzą fundamenty człowieczeństwa, osób zdezorientowanych w gmatwaninie teorii i ideologii.

Opiekę duchową nad Sołkiem sprawuje Opus Dei, Prałatatura Personalna Kościoła katolickiego. Odpowiedzialny za stronę: www.solek.pl

Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free