Formacja dla pracujących

REKOLEKCJE DLA MĘŻCZYZN 2020
Opiekę duszpasterską podczas rekolekcji zapewnia Opus Dei – Prałatura personalna Kościoła katolickiego: www.opusdei.pl

Rekolekcje w Dworku pod Warszawą: 22-25 X*, 5-8 XI, 26-29 XI i 10-13 XII. Zgłoszenia: www.dworek.org.pl

*wyjazd na rekolekcje koordynuje p. Wojciech Celichowski (tel. 507 023 695)

Pierwszy dzień rekolekcji zaczyna się kolacją o godz. 20:00, a kończy ostatniego dnia o godz. 16:00.

DNI SKUPIENIA DLA MĘŻCZYZN 2020

Poniedziałki 18:00-20:00 Ośrodek „Sołek” ul. Pałucka 40 w Poznaniu 19 X, 16 XI, 14 XII

Środy 18:00-20:00 Szkoła „Skrzydła” ul. Borówki 10 w Poznaniu 21 X, 18 XI, 16 XII

Plan dnia skupienia
18:00 czytanie duchowe
18:15 rozważanie
18:50 pogadanka
19:10 rozważanie
19:40 rachunek sumienia
19:50 błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
20:00 zakończenie

Dni skupienia są dobrą okazją do spowiedzi lub rozmowy z księdzem – można skorzystać z kierownictwa duchowego.
Warto zaprosić przyjaciół i krewnych.

Dni skupienia dla mężczyzn do 35 roku życia – http://solek.pl/young-professionals-under-35/

Jak do nas trafić? Patrz: Kontakt