Regulamin Klubu i SOŁ-cards

Co zapewniamy Klubowiczom? 

1. Naukę skutecznego uczenia się. 

2. Regularne rozmowy z opiekunami, pomagające chłopakom w pracy nad sobą,

3. Możliwość rozmowy, spowiedzi, kierownictwa duchowego i uczestnictwa w   formacji chrześcijańskiej według duchowości Opus Dei.

Jakie zasady obowiązują Klubowicza? 

1. pozytywna postawa wobec kolegów,

2. posłuszeństwo i szacunek wobec wychowawców i instruktorów,

3. poszanowanie wspólnego mienia (Klubowicze lub ich Rodzice będą odpowiedzialni za naprawienie umyślnych szkód lub zniszczeń),

4. regularność i punktualność w przychodzeniu na zajęcia, i uczestnictwo we wszystkich punktach zajęć i nieopuszczanie Sołka bez zgody wychowawców (chyba że Rodzice zwolnią z części zajęć za zgodą wychowawców),

5. pozostawianie telefonów komórkowych wychowawcom na czas trwania zajęć,

6. zgoda opiekunów na udział Klubowicza w wyjazdach jest uzależniona od jego regularnego uczestnictwa w zajęciach i odpowiedniego zachowania.

Jakie są oczekiwania wobec Rodziców? 

1. dobra komunikacja z wychowawcą na bieżąco (rozmowa telefoniczna, spotkanie)

2. upewnianie się, że syn trafia punktualnie na zajęcia i wraca do domu na czas,

3. Uiszczanie semestralnej opłaty na pokrycie wydatków bieżących, 

4. dyspozycyjność w kwestii pomocy w organizacji zajęć (np. zaproszenie ciekawego gościa, wsparcie logistyczne wycieczek lub udział w nich w razie potrzeby),

5. rozmowa z wychowawcą w przypadku, gdyby syn przestał chodzić na zajęcia lub okazywał nieposłuszeństwo wychowawcom lub instruktorom.

SOŁ-cards – instrukcja dla Rodziców

Cel główny gry – by chłopcy z klubu SOŁEK stawali się lepsi w życiu codziennym: rodzinnym, szkolnym, koleżeńskim i duchowym.

Zasady

 • Klubowicz otrzymuje kartę od Opiekuna tylko gdy jest obecny na zajęciach w SOŁKU.
 • Klubowicz decyduje o tym, jaki cel sobie postawić sobie na kolejny tydzień w porozumieniu z Rodzicami, z Opiekunem lub z księdzem (np. cel w pobożności
 • Kto ocenia, czy cel został zrealizowany? Cele w domu i w nauce – Rodzic.  Cel w klubie – Opiekun. Cel w pobożności – Klubowicz.

Współpraca SOŁEK – Rodzice

SOŁ-cards to gra, która nie tylko stawia wymagania od chłopców, ale również od Rodziców i Opiekunów Klubu. Czego wymaga od Rodziców?:

Zainteresowania jaki cel ma syn na dany tydzień, nawet jeśli to nie Rodzice z synem ten cel ustalili. Interesować się nie z samej ciekawości, czy z obowiązku, ale „po przyjacielsku”: niech syn zobaczy, że Rodzicom rzeczywiście zależy na tym, aby stawał się lepszy.

Dostępności dla syna. Klubowicz ma ustalić z Rodzicami (lub z jednym Rodzicem) cel w domu i w nauce, i to jeszcze tego samego dnia, w którym dostał nową kartę. 

Potraktowania tej gry na serio. Jeśli zdarzyłoby się, że Rodzice będą podpisywać te kartki „dla spokoju”, nie pomogą synowi i będą psuć  grę również innym chłopcom. Chłopcy rozmawiają ze sobą i kiedy dowiedzą się, że ktoś dostaje podpisy za nic, zniechęcą się do starania się.

Ustalanie celów SOŁ-cards:

To ma być cel syna – syn ustala go w porozumieniu z Rodzicami, ale nie będzie miało sensu autorytarne wybranie czy nakazanie mu jakiegoś celu: „w tym tygodniu masz ścielić łóżko, bez dyskusji!…” Gra ma pomagać w tym, aby syn CHCIAŁ spełnić dany cel. 

Cel ma być prosty i stosunkowo łatwy do zrealizowania – celem gry jest zachęcenie syna do pracy nad sobą, a nie zniechęcenie go porażkami. Generalnie zależy nam na tym, aby każdego tygodnia Klubowicz mógł uzyskać punkt z każdej karty, tzn. aby każdorazowe jego uczestnictwo w zajęciach Klubu punktowało. Dlatego lepiej zacząć od łatwych celów.

Realizacja celu ma być prosta do zweryfikowania przez Rodzica – dlatego spełnienie celu „ścielić codziennie łóżko” trzeba weryfikować codziennie. Generalnie, przynajmniej na początek prawdopodobnie lepiej jest postawić na cele do jednorazowego spełnienia („skosić trawnik”) niż rozłożone na cały tydzień („utrzymać porządek w pokoju”).

Aby wejść w naturalny rytm – najlepiej będzie, jeśli uda się Klubowiczowi i Rodzicom wejść  rytm: w każdy piątek, kiedy syn ma zajęcia w SOŁKU, rozmawiamy z nim w domu wieczorem o nowym celu, a w czwartek weryfikujemy, czy cel został zrealizowany i podpisujemy kartę.

Kontynuacja – na nowy tydzień ustala się nowy cel z innej kategorii, ale do dobrej praktyki należy staranie się o kontynuowanie ćwiczonego przez poprzedni tydzień dobrego nawyku.

Przykładowe pomysły na cele według czterech kategorii:

W domu 

 1. Zrobić porządek na swojej półce, w biurku, w szafie …
 2. Posprzątać salon, kuchnię, ganek … 
 3. Zostawiać komórkę na noc w pokoju u Rodziców.
 4. Zamienić komórkę na „dziadkofon”.
 5. Wypełnić swój dyżur (np. załadowanie zmywarki) bez przypominania.
 6. Być punktualnie na kolacji rodzinnej.
 7. Wstać od razu, gdy jest budzenie, przynajmniej … razy w tym tygodniu.
 8. Pościelić łózko od razu po wstaniu.

W nauce 

 1. Zacząć naukę i odrabianie lekcji przed 17:00. / Skończyć przed 19:00/20:00.
 2. Pracować w skupieniu, bez przerw i rozproszeń 20-30 minut.
 3. W sobotę do 12:00 przygotować się do lekcji w poniedziałek. 
 4. Napisać zadane na poniedziałek wypracowanie z polskiego do soboty.
 5. Nie dostać ani jednej jedynki w tym tygodniu.
 6. Nie spóźnić się w tym tygodniu do szkoły.
 7. Przeczytać w tym tygodniu książkę … .
 8. Pomóc odrobić lekcje z młodszej siostrze.

W Klubie

 1. Przygotować na zajęcia na za tydzień plakat dotyczący wybranego wydarzenia w klubie.
 2. Dopilnować porządku po podwieczorku.
 3. Być w danym tygodniu ‘przewodnikiem’ po SOŁKU dla nowego Klubowicza.
 4. Zwracać się do kolegów po imieniu. 
 5. Pomóc w ogrodzie bez marudzenia.
 6. Grać w piłkę bez przeklinania na głos.
 7. Grać w piłkę bez przeklinania pod nosem.
 8. Opowiedzieć kulturalny i śmieszny dowcip, elegancki😉.

W pobożności 

 1. Codziennie zrobić sobie rachunek sumienia przed snem.
 2. Po obudzeniu się, zacząć dzień od znaku krzyża i krótkiej modlitwy.
 3. Odmówić jedną część Różańca w tym tygodniu w konkretnej intencji.
 4. Nie jeść słodyczy w tym tygodniu ofiarując to Bogu w jakiejś intencji.
 5. Przeczytać Ewangelię św. Mateusza.
 6. Odwiedzić któreś sanktuarium Matki Bożej i złożyć tam jej kwiaty.
 7. Nauczyć się modlitwy myślnej.
 8. Nauczyć się Spowiedzi z pobożności.