RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybienia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademicki Poznań Fundacja, ul. Pałucka 40, 60-604 Poznań, email: akademik@akademickipoznan.pl 
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Fundacji jest Mateusz Zienkiewicz, tel. 696 262 196, mateusz.zienkiewicz@akademickipoznan.pl  
  3. Dane będą przetwarzane jedynie w celach związanych z działalnością Klubu.
  4. Dane Klubowiczów oraz ich Rodziców będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od zakończenia ostatniego roku szkolnego, podczas którego Klubowicz korzystał z zajęć.
  5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Nie mają Państwo prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, ponieważ sprzeciw przysługuje w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, nie mają Państwo także prawa do przenoszenia danych, ponieważ w oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.
  7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest warunkiem członkostwa w Klubie Sołek.