Sekcje studenckie 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018 działały dwie sekcje studenckie: informatyczna (IT) i prawnicza.
Na spotkaniu sekcji IT po intensywnej burzy mózgów przedstawiono projekt na kongres UNIV w Rzymie. Dotyczy on inteligentnego, spersonalizowanego systemu edukacji testującego, która z metod edukacji jest dla danej osoby najskuteczniejsza. System można zastosować do nauczenia tej osoby wcześniej określonej podstawy programowej, przygotowując ją do poszczególnych egzaminów. Projekt z powodzeniem zaprezentowano w Rzymie na kongresie UNIV w kwietniu 2018 r. Przed międzynarodową publicznością nasi studenci omówili wyniki swoich badań. Czekamy na kolejne odkrycia!