Sekcje studenckie

W roku akademickim 2017/2018 uruchomione zostały jak na razie dwie sekcje studenckie: sekcja informatyczna (IT) oraz sekcja prawnicza.
W środę 25.10 odbyło się już drugie spotkanie sekcji IT. Na spotkaniu po intensywnej burzy mózgów przedstawiono projekt na kongres UNIV. Dotyczy on inteligentnego spersonalizowanego systemu edukacji, który przetestowałby, która z metod edukacji jest dla danej osoby najskuteczniejsza. i zastosowałby ją do nauczenia tą osobę wcześniej określonej podstawy programowej, jednocześnie przygotowując ją do poszczególnych egzaminów.
Pierwsze spotkanie sekcji prawniczej odbyło się w czwartek, 26.10. Omówiono kilka przypadków spraw sądowych (m.in. zabójstwo Gabriela Narutowicza) i starano się określić, czy wyroki jakie zostały wydane sprawco, były słuszne.