Category Tag: tag2

Kapsuła czasu!

Podczas wczorajszej kolacji powstał pomysł oszacowania zmian, jakie dokonają się w ciągu roku wskutek COVID-19. Wybraliśmy 8 kategorii m.in. demografia, oświata czy rynek pracy. Każdy z mieszkańców opracuje jeden temat […]