Katechezy dla bierzmowanych

Studenci mieszkający i zaprzyjaźnieni z Sołkiem od wielu lat pomagają w przygotowaniu młodzieży gimnazjalnej do Sakramentu Bierzmowania. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w niedziele rano. W tym roku akademickim prowadzimy dwie grupy w Kicinie oraz po jednej w Farze i w Kościele pw. św. Rocha. Serdecznie zapraszamy do pomocy!

Więcej info: Piotr Ewertowski (mentius007@gmail.com) oraz Mateusz Zienkiewicz (mat.zienkiewicz@gmail.com).

Dodaj komentarz