Young Professionals (under 35)

W środę 20 maja Janek Pawlak opowiedział nam o kursie Saxum Young Professionals, który odbył się niedawno w Ziemi Świętej. Więcej o Saxum: https://saxum.org/

Terminy dni skupienia w 2020 r.: 3 VI, 2 IX, 7 X, 4 XI i 2 XII

Dni skupienia odbywają się w środy, w godz. 19:30-21:00.

W czasie epidemii spotkania formacyjne odbywają się w środy, w godz. 18:30-19:15, przez aplikację ZOOM. Więcej informacji: mat.zienkiewicz@gmail.com