Prawo-Naturalne-timeline

Prawo naturalne

Rozpoczęcie cyklu spotkań dla studentów, których celem jest ukazanie, że prawo to nie tylko zbiór przepisów, ale porządek ułatwiający harmonijną współpracę wszystkich w społeczeństwie. W ramach spotkań naszymi gośćmi byli wykładowcy poznańskich uczelni, ale także eksperci z innych polskich miast, a w okresie pandemii i po niej także goście z zagranicy, dzięki wideokonferencjom.