Prawo naturalne

Cykl spotkań skierowany przede wszystkim do pracowników naukowych, doktorantów i studentów wydziałów prawa oraz praktyków prawa, ale także do wszystkich zainteresowanych tym, czym w rzeczywistości jest prawo.

Naszym celem jest wyjście poza redukcjonistyczne pojmowanie prawa jedynie jako przepisów prawa pozytywnego.

Spotkanie polega na prelekcji gościa oraz jego odpowiedziach na pytania uczestników.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA:
piątek 28 lutego 2020r. godz. 18.00prof. Adam Szafrański, Zakład Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – temat: „Przedsiębiorca idealny. Zysk i dobro wspólne.”

DOTYCHCZASOWE SPOTKANIA:

listopad 2019r. – prof. Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Temat: „Geneza nazizmu”.

październik 2019 r. – dr Marcin Romanowski, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na WPiA UKSW w Warszawie. Temat: „Pojęcie prawne osoby”.

wrzesień 2019 r. – prof. Michał Michalski, Zakład Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Społecznych UAM. Temat: „Gender czyli bitwa o rozum”.

lipiec 2019 r. – mgr Maciej Sławiński, doktorant Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Temat: „Natura”.

czerwiec 2019 r. – dr Wojciech Sych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego; b. sędzia SO w Poznaniu, od 2012 r. stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; od grudnia 2013 r. do stycznia 2016 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Temat: „Sprawiedliwość sądowa. Zarys problemu w świetle doświadczeń sędziego karnisty.”

kwiecień 2019 r. – mgr Tomasz Bednarek, stypendysta-doktorant w Instytucie Filozofii UAM. Temat: „Koncepcja prawa natury u sofistów”.

marzec 2019 r. – prof. Marek Piechowiak, kierownik Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa Instytutu Prawa SWPS. Temat: „Platon o sprawiedliwości”

luty 2019 r. – prof. Witold Płowiec, kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UAM. Temat: „Rola sądu konstytucyjnego we współczesnym państwie demokratycznym”. Poniżej zdjęcie z tego spotkania.

styczeń 2019 r. – prof. Justyn Piskorski, kierownik Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Temat: „Władza. Praktyczne sposoby podejmowania decyzji.”

grudzień 2018 r. – prof. Michał Michalski, Zakład Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Społecznych UAM. Temat: „Rodzina – gatunek zagrożony?”

listopad 2018 r. – dr Bartłomiej Wróblewski, Katedra Prawa Publicznego Instytutu Prawa SWPS. Temat: „Ochrona życia”.

październik 2018 r. – ks. dr Jan ODogherty. Temat: „Klauzula sumienia”.

wrzesień 2018 r. – prof. Marek Piechowiak, kierownik Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa Instytutu Prawa SWPS. Temat: „Koncepcja prawa naturalnego według św. Tomasza z Akwinu”.

lipiec 2018 r. – prof. Adam Szafrański, Zakład Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Temat: „Sprawiedliwość w ujęciu prof. Javiera Hervady”.

lipiec 2018 r. – mgr Maciej Sławiński, doktorant Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Temat: „Przełom kartezjański w filozofii”.

czerwiec 2018 r. – ks. dr Adam Sikora, Zakład Teologii Moralnej, Duchowości Katolickiej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UAM. Temat: „Prawo moralne naturalne”.

PODSTAWOWA BIBLIOGRAFIA

I. Antropologia

S. Swieżawski „Św. Tomasz na nowo odczytany”

II. Prawo naturalne

  1. Międzynarodowa Komisja Teologiczna „W poszukiwaniu etyki uniwersalnej. Nowe spojrzenie na prawo naturalne”, 2009 r.
  2. Suma teologiczna I-II, q. 91 a. 2, q. 94 i q. 100 a. 1
  3. J. Salij OP „Prawo naturalne w ujęciu św. Tomasza z Akwinu”
  4. W. Dziedziak „O prawie słusznym. Perspektywa systemu prawa stanowionego”, Wyd. UMCS , Lublin 2015 r.
  5. „Prawo naturalne – natura prawa” red. P. Dardziński, ks. F. Longchamps de Berier, K. Szczucki, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2011 r.
  6. J. Hervada „Prawo naturalne. Wprowadzenie”, Wyd. Petrus
  7. J. Hervada „Historia prawa naturalnego”, Wyd. Petrus
  8. M. A. Krąpiec OP „Człowiek i prawo naturalne”, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2009 r.