Prawo naturalne

In dulcedine societatis quaerere veritatem (łac. W słodkiej wspólnocie szukać prawdy)

Cykl spotkań o prawie, rozumianym nie tylko jako przepisy prawne. Naszym celem jest wyjście poza redukcjonistyczne pojmowanie prawa jedynie jako aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Zapraszamy zatem nie tylko prawników, ale wszystkich zainteresowanych, czym jest prawo i dlaczego jest takie, jakie jest.

Spotkanie polega na prelekcji gościa oraz jego odpowiedziach na pytania uczestników.

Spotkania organizują Tomasz Bednarek i Andrzej Malinowski. Kontakt: prawonaturalne.solek@gmail.com

PLAN SPOTKAŃ NA I SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

W nadchodzącym roku akademickim planujemy zarówno spotkania przez internet, jak i powrócimy do spotkań na miejscu w Sołku.

SPOTKANIA REALNE W SOŁKU

UWAGA: NIE ODBĘDZIE SIĘ przewidziane na piątek 28 stycznia 2022 r. godz. 18 spotkanie z drem Piotrem Bernatowiczem, dyrektorem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Temat: „Sztuka współczesna w kontekście cywilizacji i kultury chrześcijańskiej”. O NOWYM TERMINIE POINFORMUJEMY.

Piątek 25 lutego 2022 r. godz. 18 – prof. UAM dr hab. Justyn Piskorski z katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Temat: „Perspektywy zastosowania koncepcji René Girarda w naukach prawnych”.

Czwartek 19 maja 2022 r. godz. 18 dr Michał Oleksowicz – ksiądz diecezji toruńskiej, doktor nauk filozoficznych (Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie). Od 1 października 2018 r. pracuje jako asystent na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu w Katedrze Filozofii Chrześcijańskiej (https://www.teologia.umk.pl/). Od lutego 2021 r. jest pracownikiem pola badawczego „Logika i filozofia nauki” przy Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu oraz od 1 sierpnia 2021 r. pracownikiem zespołu „Laboratorium Wolności Religijnej” (https://laboratoriumwolnosci.pl/). Od 1 września 2021 r. pełni funkcję wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu (http://wsdtorun.pl/). „Członek redakcji międzynarodowego czasopisma „Scientia et Fides” (https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SetF/index). Dziedziny specjalizacji/badań: ogólna filozofia nauki, ontologia, epistemologia, dialog Nauka-Religia, historia filozofii współczesnej. Obszary kompetencji: filozofia przyczynowości, filozofia mechanicystyczna, teologia nauki.  Kontakt: oleksowicz.michal@gmail.com.

SPOTKANIA PRZEZ INTERNET

Czwartek 10 lutego 2022 r. godz. 20 – prof. Enrique Martínez Garcia z Uniwersytetu Abat Oliba CEU https://www.uaoceu.es/; doktorat z filozofii uzyskał na Uniwersytecie w Barcelonie; dyrektor Instytutu św. Tomasza z Akwinu https://istomas.org/el-instituto, członek zwyczajny Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/san-tommaso/martinez.html Temat: „Does nature exist? Groundwork of the moral order and of personal life”. Prelegent ukaże rolę natury (ujętej filozoficznie, jako zasada działania) w życiu osobistym i moralnym człowieka. Kilka dni przed spotkaniem zamieścimy na stronie link do transmisji.

Środa 9 marca 2022 r. godz. 20 – dr Paul Shrimpton. Temat: „Human flourishing at university as seen by John Henry Newman”. Paul Shrimpton uzyskał tytuł licencjata i magistra w Balliol College w Oksfordzie, a od 1981 roku wykłada w Magdalen College School w Oksfordzie, z wyjątkiem czteroletniej przerwy, kiedy pracował w Londynie. Zaczął badać idee edukacyjne Johna Henry’ego Newmana w 1990 r., a w roku 2000 obronił doktorat, który opublikował w formie książki „A Catholic Eton? Szkoła oratoryjna Newmana” (2005). Podjął również badania archiwalne nad praktycznym wkładem Newmana w edukację uniwersytecką, które zostały opublikowane jako „The Making of Men: the Idea and Reality of Newman’s University w Oksfordzie i Dublinie” (2014). Jego ostatnia książka, „Sumienie przed zgodnością: Hans i Sophie Scholl a ruch oporu w nazistowskich Niemczech”, ukazała się w lutym 2018 r., w 75. rocznicę procesów i egzekucji członków Białej Róży. Obecnie kończy krytyczne wydanie artykułów uniwersyteckich Newmana „My Campaign in Ireland”. Kilka dni przed spotkaniem zamieścimy na stronie link do transmisji.

Środa 6 kwietnia 2022 r. godz. 20 dr Scott J. Roniger https://bellarmine.lmu.edu/philosophy/faculty/?expert=scott.roniger Wykład będzie dotyczył związku między prawem naturalnym, cnotą i przyjaźnią (dokładny temat zostanie ogłoszony później). Dr Scott J. Roniger jest adiunktem filozofii na Uniwersytecie Loyola Marymount w Los Angeles. Uzyskał tytuł licencjata teologii świętej, summa cum laude, oraz magistra teologii świętej (magna cum laude) na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. Następnie uzyskał tytuł magistra filozofii (Master of Arts in Philosophy) na Uniwersytecie w Chicago oraz licencjat z filozofii (Ph.L.), summa cum laude, na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Doktorat z filozofii uzyskał z wyróżnieniem na Katolickim Uniwersytecie Ameryki pod kierunkiem ks. Roberta Sokołowskiego. Opublikował artykuły naukowe na temat metafizyki, fenomenologii, etyki i filozofii politycznej oraz katolickiej nauki społecznej, a obecnie redaguje zbiór esejów na temat prawa naturalnego i katolickiej nauki społecznej. Jego badania integrują i podsumowują tematy z Platona, Arystotelesa, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu i fenomenologii Husserla. Regularnie prowadzi o tym zajęcia, jak również zajęcia na styku literatury, filozofii i teologii.

DOTYCHCZASOWE SPOTKANIA

5 stycznia 2022 r. godz. 20 – dr Dan Sheffler, Adjunct Professor at Georgetown College (USA). Temat: „Personality and Sanctity: Dietrich von Hildebrand on the Liturgy.” http://www.dansheffler.com/about/ Nasz prelegent specjalizuje się w filozofii starożytnej, wczesnym chrześcijaństwie i personalizmie chrześcijańskim. Wykładał filozofię na Uniwersytecie Kentucky i Asbury College, a obecnie czyni to na Georgetown College.

16 grudnia 2021 r. – prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn, kierownik Pracowni Epistemologii i Kognitywistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Temat: „Patriotyzm – nacjonalizm – szowinizm vs. uniwersalizm – kosmopolityzm – oikofobia. Próba uporządkowania znaczenia (beznadziejnie) poplątanych pojęć”. Nasz Gość podjął próbę definicji i rozróżnienia tych pojęć, zwracając uwagę na aktualne przykłady i tendencje występujące w życiu społecznym.

18 listopada 2021 r. – prof. dr hab. Wojciech Rypniewski, kierownik Zakładu Struktury i Funkcji Biomolekuł Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Temat: „Nauka a wiara”. Prelegent rozwinął tezę o braku sprzeczności między nauką a wiarą. Podkreślił, że nauka (empiryczna) nie może nic powiedzieć o Bogu, gdyż jej metody Go nie ujmują. Drogą dotarcia do Niego jest z jednej strony ludzki rozum (filozofia), a z drugiej – Objawienie. Te dwie drogi – rozum i wiara – spotykają się, „dopełniają”. Człowiek to nie tylko biochemia, lecz również dusza. Gdyby można było stworzyć człowieka tożsamego pod względem biochemicznym do każdego z nas, to każdy z nas patrząc na swój biochemiczny „sobowtór” od razu by stwierdził, że to „nie ja”. Myślenia z kolei nie da się sprowadzić do impulsów zachodzących w mózgu. Człowiek to byt całościowy, wielowymiarowy, otwarty na transcendencję.

21 października 2021 r. – prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał, kierownik Pracowni Demonstracji i Popularyzacji Fizyki, Zakład Fizyki Komputerowej Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Temat: „Czy wiara w Pana Boga Stworzyciela i Odkupiciela jest w jakimś zakresie sprzeczna z naukami fizycznymi?”. Pan Profesor przedstawił koncepcję zgodności teorii Wielkiego Wybuchu z opisem stworzenia świata z Księgi Rodzaju.

7 października 2021 r. (przez internet) – dr Pavlos Papadopoulos z Wyoming Catholic College (Wyoming, USA). Temat: „Educating the Whole Person: The Revival of Catholic Liberal Arts Education in America”. https://wyomingcatholic.edu/person/pavlos-papadopoulos-ph-d/ https://wyomingcatholic.edu/meet-new-professor-dr-pavlos-papadopoulos/ Wyoming Catholic College to niewielki college na północnym zachodzie USA, założony w małej miejscowości Lander (9 tys. mieszkańców), kultywujący tradycje nauczania klasycznego. Nasz Gość opowiedział o kluczowych zasadach tego systemu nauczania. Kształtuje on całą osobę ludzką, nie tylko intelekt, ale i ciało (stąd częste wycieczki w góry i nauka jazdy konnej) oraz wolę. Chodzi o wzrost zarówno w cnotach intelektualnych, jak i moralnych. Studenci zasadniczo nie korzystają ze smartfonów, natomiast czytają tzw. wielkie książki (Great Books), aby wziąć udział w wielkiej rozmowie toczącej się od początków cywilizacji zachodniej. Tak rozumiana edukacja, wspomagana przez wzrost w cnotach teologalnych (wierze, nadziei i miłości), prawdziwie wyzwala człowieka. Jej celem jest szczęście człowieka na ziemi i w wieczności.

10 czerwca 2021 r. (spotkanie przez internet) – prof. J. Budziszewski z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin (Teksas, USA), gdzie prowadzi zajęcia m. in. z teorii prawa naturalnego. Napisał szereg książek z tej dziedziny, np. „Prawo naturalne dla prawników”: https://undergroundthomist.org/book/natural-law-for-lawyers Biogram: https://liberalarts.utexas.edu/government/faculty/jb397#home Temat spotkania: „Architektura prawa”.  Prof. J. Budziszewski przedstawił ogólny schemat systemu prawa, objaśnił jego części składowe i zachodzące między nimi relacje.  Spotkanie odbyło się w języku angielskim.

Nagranie spotkania: https://anchor.fm/prawo-naturalne1/episodes/Architecture-of-Law-e12qfer

Poniżej omówiony na spotkaniu schemat, który możemy zamieścić na stronie za uprzejmą zgodą Pana Profesora.

The Architecture of Law According to Thomas Aquinas |  http://undergroundthomist.com
Architektura prawa według św. Tomasza z Akwinu

27 maja 2021 r. (spotkanie przez internet) – prof. Helen M. Alvaré – Professor of Law at Antonin Scalia Law School, George Mason University (Virginia, USA). Prof. Alvaré  wykłada prawo rodzinne, prawo i religię (Law and Religion) oraz prawo własności. Przed dołączeniem do wydziału prawa Scalia Law School wykładała w Columbus School of Law i była prawnikiem w kancelarii Stradley, Ronon, Stevens & Young w Filadelfii. Ukończyła prawo na Cornell University School of Law, a tytuł magistra teologii systematycznej uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Ameryki. Więcej: https://www.law.gmu.edu/faculty/directory/fulltime/alvare_helen Temat spotkania: „Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami”. Spotkanie odbyło się w języku angielskim.

Zdaniem prof. Alvaré sytuacja społeczna w USA w ostatnich latach znacząco się zmieniła. Panuje obsesja na punkcie seksualności i ruchu LGBT. W ciągu ostatnich 10 lat wśród amerykańskich nastolatków nastąpił wzrost aprobaty dla postulatów tego ruchu o 500%. Wielu zindoktrynowanych Amerykanów postrzega rodzinę i Kościół katolicki jako wrogów wolności. Rodzice mogą nie posłać dzieci na tzw. szkolną edukację seksualną, mającą wulgarny charakter, ale większość rodziców jest bierna i nie sprzeciwia się jej. Co prawda ponad 40 stanów nie dopuszcza do tzw. zmiany płci u nastolatków, ale już 89 uniwersytetów amerykańskich proponuje studentom tego rodzaju usługi (zabieg chirurgiczny i terapia hormonalna), co dzieje się już bez zgody, a nawet wiedzy rodziców. W październiku z domu na studia wyrusza John, a w listopadzie odwiedzić rodziców przyjeżdża już Kathy. Z kolei w zakresie adopcji dzieci dyskryminuje się niekiedy agencje adopcyjne sprzeciwiające się powierzaniu dzieci osobom cierpiącym na zaburzenia tożsamości seksualnej. Jeżeli wejdzie w życie Equality Act, nie będzie normalnych warunków do funkcjonowania instytucji katolickich, a jest ich w USA sporo (600 szpitali, 220 uniwersytetów i 200 000 szkół). Dobrze za to rozwija się nauczanie domowe (tzw. homeschooling), mające coraz większe możliwości rozwoju z uwagi na wzrastającą indoktrynację ideologiczną w szkołach (wulgarna edukacja seksulana, cancel culture, critical race theory itp.). Obserwuje się migracje ludności do tzw. konserwatywnych stanów (np. Mississippi, Tennessee, Louisiana, Wyoming, Texas, South Dakota, North Dakota) co – zdaniem prof. Franka H. Buckleya, profesora prawa z George Mason University, autora książki „American Secession: The Looming Threat of a National Breakup” – może skutkować nawet ich secesją. Niezwykle istotne jest wypracowanie i publiczne artykułowanie wspólnego, jednolitego stanowiska w powyższym zakresie w celu zatrzymania, a następnie cofnięcia skutków rewolucji obyczajowej.

6 maja 2021 r. (spotkanie przez internet) – mgr Marcin Beściak, ur. 1990, absolwent wydziału MISH Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie doktorant (przygotowuje rozprawę dotyczącą renesansowej egzegezy Starego Testamentu). Zawodowo tłumacz z języka łacińskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego. Zajmuje się zwłaszcza przekładami dzieł św. Tomasza z Akwinu. Aktualnie zaangażowany w wydanie Opera Omnia św. Tomasza w języku polskim – projekt realizowany przez Instytut Tomistyczny i Fundację Dominikańska Szkoła Teologii.

Temat spotkania: Traktat o prawie naturalnym Luigiego Tapparelli d’Azeglio SJ – wybrane zagadnienia. „Esej teoretyczny o prawie naturalnym” jest traktatem z zakresu filozofii moralnej, skoncentrowanym zwłaszcza na teorii społeczeństwa, państwa i prawa w ujęciu katolickim. Pionierski charakter tego opracowania polega na tym, że choć powstało w I połowie XIX wieku, autor stosuje klasyczną metodę tomistyczną, co w tamtym czasie (zwłaszcza w dziedzinie filozofii czy teologii moralnej) wcale nie było oczywiste ani powszechne. Tekst zasadniczy stanowi teoretyczny wykład poszczególnych zagadnień od najbardziej podstawowych (czym jest działanie, co jest celem działania, co to jest dobro itp.) aż po bardziej złożone problemy epoki (np. czy społeczność międzynarodowa jest społecznością naturalną, granice praw przysługujących władzy cywilnej, rozważania o formie sprawowania rządów, krytyka demokracji jako systemu utopijnego, itp.). Atrakcyjność tego dzieła dla dzisiejszego czytelnika może polegać choćby na tym, że autor odrzuca ideę umowy społecznej jako źródła prawa i państwa, wykazując zarazem, że władza cywilna jest poniekąd przedłużeniem władzy ojca nad własną rodziną, więc państwo i prawo są częścią (obiektywnego) porządku natury zamierzonego przez Stwórcę, a nie produktem subiektywnej woli samych obywateli. Z drugiej strony Taparelli jako prekursor nauki społecznej Kościoła i twórca pojęcia sprawiedliwości społecznej może być dla katolika cennym źródłem argumentów w dyskusji zarówno z liberałami i darwinistami społecznymi, jak i socjalistami. O trwałej wartości „Eseju o prawie naturalnym” najlepiej świadczy fakt, że inspirował się nim zarówno Leon XIII w encyklice „Rerum novarum”, jak i Jan XXIII w „Pacem in terris”.

15 kwietnia 2021 r. (spotkanie przez internet) – dr Paweł Błażewicz, ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim, teologię na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie, obronił doktorat na Uniwersytecie Nawarry w Hiszpanii, stypendysta École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu, nauczyciel w liceach z klasami francuskojęzycznymi we Wrocławiu i Warszawie; wychowawca, organizator i uczestnik wolontariatu młodzieżowego w kraju i za granicą. Temat spotkania: „Co Bazyli Wielki może powiedzieć dzisiejszemu człowiekowi?” Nasz Gość opowiedział o tej wielkiej postaci wczesnego chrześcijaństwa nie odrzucającej tego, co prawdziwe w dziedzictwie starożytności klasycznej. Uwagi na tle książki „Pogańscy mistrzowie chrześcijan” (PIW, 2017). Poniżej relacja video ze spotkania.

4 marca 2021 r. (spotkanie przez internet) – prof. Ferenc Hörcher (ur. 1964). Filozof polityczny, historyk myśli politycznej i filozof sztuki. Studiował w Budapeszcie, Oksfordzie i Brukseli / Leuven. Dyrektor Instytutu Badawczego Polityki, udziela się w Instytucie Filozofii Węgierskiej Akademii Nauk. Był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Babes-Bolyai w Cluj-Napoca (Kolozsvár, Rumunia). Prowadził badania w Wiedniu, Getyndze, Wassenaar (Holandia), Cambridge (Wielka Brytania), Edynburgu i na Uniwersytecie Notre Dame (USA). Jego zainteresowania badawcze obejmują konserwatyzm i liberalizm, historię wczesnej nowożytnej myśli politycznej, klasyczną węgierską myśl polityczną, nowożytną i współczesną filozofię sztuki. Biogram: https://ripg.uni-nke.hu/horcherf

Temat spotkania: „Roztropność polityczna i prawo naturalne”. Prof. Hörcher jest autorem książki „Prudentia iuris. Ku pragmatycznej teorii prawa naturalnego” https://www.researchgate.net/publication/296692097_Prudentia_Iuris_Towards_a_Pragmatic_Theory_of_Natural_Law. Ostatnio wydał pozycję „Polityczna filozofia konserwatyzmu” (Bloomsbury, 2020) https://www.bloomsbury.com/uk/a-political-philosophy-of-conservatism-9781350067189

Relacja ze spotkania w języku angielskim: https://www.youtube.com/watch?v=A7Q80kVXis8

Prezentacja przedstawiona na spotkaniu: https://www.academia.edu/45368318/Political_Prudence_and_Natural_Law

11 lutego 2021 r. (spotkanie przez internet) – dr Pablo Requena, ksiądz Prałatury Świętego Krzyża i Opus Dei. Ukończył medycynę, doktoryzował się z teologii moralnej. Wykłada bioetykę w Zakładzie Teologii Moralnej na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. Członek Papieskiej Akademii Pro Vita, delegat Stolicy Świętej w Światowym Towarzystwie Medycznym (World Medical Association) – największej organizacji lekarskiej na świecie, zrzeszającej krajowe organizacje lekarskie z ponad 100 państw świata. Temat spotkania: „Lekarz wobec żądania aborcji eugenicznej„. Spotkanie było tłumaczone z języka hiszpańskiego na język polski. Pytania zadawano po polsku.

Problem aborcji to dziś przede wszystkim problem współczesnej kultury. Przekonuje ona, że aborcja jest rozwiązaniem problemu. Tymczasem już przysięga Hipokratesa w roku 450 przed Chr. stanowiła, że nikomu, nawet na żądanie, nie podam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka na poronienie. W wielu krajach, gdy tylko pojawi się jakiś mały problem w przebiegu ciąży, lekarze często od razu sugerują aborcję. Dziś w USA 30% kobiet po 45 roku życia jest po aborcji, a czasem po kilku. Można coś przegłosować w parlamencie, ale jeśli dominująca kultura nie sprzyja ochronie życia, prędzej czy później nastąpi ograniczenie tej ochrony. Niezastąpiona jest zatem rola kultury.

W dyskusji o aborcji akcentuje się przed wszystkim sytuacje skrajne, wyjątkowe, stanowiące 1% wszystkich przypadków. W ten sposób poza naszym zainteresowaniem pozostaje 99% aborcji, dokonywanych – w wielu krajach – najczęściej na życzenie.

Aby poprawić poziom ochrony dzieci nienarodzonych i zmienić wektor dominującej kultury pokazując, że aborcja nie jest dobrym rozwiązaniem, warto angażować się na różnych poziomach, w tym na niwie prywatnej, rozmawiając ze swymi krewnymi i przyjaciółmi, a także ofiarować pomoc w trudnych sytuacjach.

W kontekście ochrony życia poruszono także problem eutanazji. Jest ona rzadziej akceptowana w parlamentach niż aborcja. Gdy jakieś społeczeństwo wprowadza do systemu prawnego eutanazję, pokazuje, że jest mało solidarne z ludźmi chorymi, gdyż stawia ich – i to w trudnej sytuacji życiowej, w chorobie i czasem w samotności – wobec konieczności dokonania wyboru życia albo śmierci. W ten sposób wiele osób decyduje się na eutanazję, której nigdy by nie wybrało, gdyby nie miało takiej możliwości.

Nawet Herbert Hendin, profesor psychiatrii w nowojorskim Medical College, agnostyk popierający niektóre przypadki eutanazji uważa, że obecnie w Holandii dokonuje się więcej eutanazji niedobrowolnych niż dobrowolnych. Znany jest jego artykuł „Holenderskie doświadczenie”, gdzie wykazuje, że przy pewnych chorobach eutanazja, z czegoś początkowo wyjątkowego, stała się raczej „normą”, częstym sposobem na zakończenie życia chorych. Obecnie w Holandii stanowi ona 5% przyczyn zgonów (7 tys. rocznie).

Relacja ze spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=qDQ1YrGt9to

18 stycznia 2021 r. (spotkanie przez internet) – prof. Judith A. Reisman Liberty University (Virginia, USA). Prof. Reisman skupiła większość swojej pracy na zwalczaniu pornografii jako pandemii i ujawnianiu nadużyć w badaniach Alfreda C. Kinseya. Jej książka „Kinsey: Crimes and Consequences” została niedawno przetłumaczona na język chiński. Jest założycielką i dyrektorką Reisman Institute, którego celem jest informowanie opinii publicznej o trudnościach, z jakimi borykają się dzieci w wyniku agresji jawnej seksualności. Temat spotkania: „Historia rewolucji obyczajowej w USA w latach 1945-2020”. Spotkanie odbyło się w języku angielskim bez tłumaczenia.

Prof. Reisman zwróciła uwagę na wykorzystywanie przez Alfreda Kinseya niewinnych dzieci do jego eksperymentów. Wskazała na dokonywane przez niego nadużycia. Nazwała go ojcem rewolucji obyczajowej w Stanach Zjednoczonych. Na przykładach gazet i wydawnictw przedstawiła zmianę, jaka zaszła w Ameryce w ostatnich kilkudziesięciu latach, szczególnie od lat 70 XX w. Głównym celem była seksualizacja małych dzieci. Zdaniem liderów obyczajowej rewolucji dziecko w wieku 7 lat może i powinno podejmować życie seksualne. Z biegiem czasu to, co dawniej było karane, teraz jest już nauczane w szkołach (np. aborcja czy homoseksualizm). Nastąpiła niezwykła inwazja pornografii. Aby dokonać pozytywnego przełomu należy obiektywnie i wyczerpująco informować społeczeństwo o zgubnych skutkach rewolucji seksualnej tak dla ogółu (rozpad więzi i destrukcja rodziny), jak i dla poszczególnego człowieka (zaburzenia psychiczne i obniżenie potencjału twórczego), dążąc do podjęcia debaty, której najwyraźniej nie chcą rzecznicy tej rewolucji w obawie przed ukazaniem jej rzeczywistych następstw. Po polsku dostępna jest książka prof. Reisman pt. „Kinsey – seks i oszustwo” (Wyd. Antyk Marcin Dybowski, 2002).

Relacja ze spotkania w języku angielskim: https://youtu.be/8tTfUDNImAg

7 grudnia 2020 r. (spotkanie przez internet) – prof. Mark Regnerus, profesor socjologii na Uniwersytecie Teksańskim w Austin (Teksas, USA). Ostatnio opublikował w „Oxford University Press” dwie książki: „Przyszłość małżeństwa chrześcijańskiego” (2020 r.) i „Tani seks i transformacja człowieka, małżeństwa i monogamii” (2017 r.). Współpracuje z First ThingsNational Review i Public Discourse. Temat spotkania: „Czy to ma sens? Związki osób tej samej płci oczami amerykańskiego socjologa”. Spotkanie odbyło się w języku angielskim bez tłumaczenia. Prof. Regnerus zwrócił uwagę na kilka ważnych kwestii. Następuje zmiana języka, zmiana znaczenia słów (np. małżeństwo, wolność, równość), która zawsze poprzedza zmiany prawne. Są one wieloletnie i często są wynikiem procesów sądowych prowadzonych przez aktywistów. Używany skrót LGBT zawiera w sobie sprzeczne tendencje, gdyż litery LGB oznaczają tendencje nie kwestionujące istnienia płci, natomiast w przypadku litery T jest inaczej. Odnośnie litery T prelegent podniósł, że ta tendencja pojawia się nie od wczesnego dzieciństwa, podczas którego ktoś akceptuje swą płeć, ale dopiero w wieku nastoletnim, gdy młody człowiek spotka się w przestrzeni medialnej z tego typu możliwością. Związki partnerskie osób tej samej płci to próba skopiowania małżeństwa, tyle że z powodu biologicznej niemożności posiadania potomstwa i braku męsko-żeńskiej komplementarności jest ona nienaturalna i do granic możliwości wymuszona ustawicznym naciskiem medialno-polityczno-prawnym. Gdyby ten nacisk ustał, problem by w dużej mierze sam zniknął, gdyż tego typu związki – w odróżnieniu od małżeństwa – nie mają charakteru publicznego, lecz czysto prywatny, towarzyski. Państwo jako takie nie ma interesu, aby je instytucjonalizować i obdarzyć je przywilejami podobnymi do tych, jakimi cieszy się małżeństwo, jako że ze związków tych nie pochodzą dzieci, będące społecznym kapitałem na przyszłość. W tego typu związkach nie ma właściwego dla małżeństwa totalnego oddania się, bardzo częsta jest zmiana partnerów i nie ma oczekiwania na dzieci. Regułą jest w nich, że po śmierci partnera rodzina zmarłego nie utrzymuje żadnego kontaktu z żyjącym partnerem ich krewnego. Inaczej jest w rodzinach, gdzie krewni zmarłego małżonka często przygarniają pozostałą przy życiu wdowę czy wdowca i nadal uważają go za członka rodziny.

Nagranie spotkania w języku angielskim w zakładce Natural Law.

29 października 2020 r. (spotkanie przez internet) – prof. UAM dr hab. Cezary Kościelniak z Zakładu Etyki Gospodarczej Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM. Temat: „Uniwersytet i jego wpływ na kulturę”. W swej ostatniej książce pt. „Przemiany idei uniwersytetu” (PWN 2020) nasz Gość stawia pytania o misję i program uniwersytetu oraz sposób kształcenia. Dla poprawnego rozwoju społecznego konieczne są elity. Powinny one jednak służyć społeczeństwu, dla wspólnego dobra, dla dobra każdej osoby ludzkiej. Brakuje nam życia uniwersyteckiego w postaci spędzania większej ilości czasu profesorów ze studentami, przebywania razem, rozmawiania i wspólnego spożywania posiłków. Tworzy się w ten sposób prawdziwa wspólnota akademicka. Dobrym pomysłem mogą być małe, elitarne uczelnie. Muszą one mieć jednak solidne podstawy ekonomiczne. Pan Profesor wyraził też swoją najwyższą dezaprobatę wobec aktów wandalizmu i przemocy wobec Kościoła w naszym Kraju, do jakich dochodzi w tych dniach.

15 września 2020 r. (stacjonarnie w Sołku) – prof. UAM dr hab. Mateusz Stróżyński z Instytutu Filologii Klasycznej UAM. Temat spotkania: „Ewolucja pojęcia natury  w antyku, średniowieczu i czasach nowożytnych”. Niezwykle ciekawie i przystępnie nasz Gość opowiedział o normatywnym ujęciu natury jako istoty człowieka i zarazem powinności i ideału do realizacji oraz o odejściu od tego w czasach nowożytnych. Zwrócił uwagę na konieczność walki wewnętrznej w celu realizowania swej natury. To, że istnieją – nawet liczni – ludzie postępujący źle wcale nie oznacza, że złe postępowanie należy do natury człowieka. Dzisiaj wyrażenie „bądź naturalny” rozumie się najczęściej jako „bądź spontaniczny”, „rób, co chcesz”. Jest tak dlatego, że dziś często naturę utożsamia się z emocjonalnością, uczuciami, ale już nie z rozumem i szukaniem dobra. Każdy człowiek, aby być prawdziwie szczęśliwy, powinien działać zgodnie ze swoją naturą, ale rozumianą nie jako jedynie uczucia, które są bardzo zmienne, ale ma zastanawiać się, namyślać, gdzie jest rzeczywiste dobro i w ten sposób swoją naturę realizować. W ten sposób przed każdym z nas otwiera się pasjonująca panorama pracy nad sobą, codziennego zmagania się, aby być prawdziwie sobą przez walkę ze swymi słabościami, porządkowanie i właściwe ukierunkowywanie swych uczuć w celu realizowania tego, kim naprawdę jesteśmy.

23 czerwca 2020 r. (spotkanie przez internet) – dr. hab. Paweł Skibiński, ur. 1973 r., doktorat na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 2001 r., habilitacja tamże w 2014 r. Od 2001 r. adiunkt w Zakładzie Historii XX w. Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Staż na Uniwersytecie Navarry w Pampelunie (1999 r.), stypendium MSZ Hiszpanii (2000 r.). Od 2006 r. do 2008 r. kierował działem Badawczym Muzeum Historii Polski. Od 2010 r. do 2015 r. był dyrektorem Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Od 2015 r. ekspert Centrum Myśli Jan Pawła II. Specjalizuje się w historii Hiszpanii, Polski i Kościoła katolickiego w XX wieku. Autor wielu książek i artykułów naukowych. Więcej: https://www.centrumjp2.pl/dr-hab-pawel-skibinski/ oraz http://www.ihuw.pl/instytut/o-instytucie/pracownicy/dr-hab-pawel-skibinski Temat spotkania: „Czy państwo może wszystko? Refleksje na wybranych przykładach z XX w.”.

Nagranie: https://anchor.fm/prawo-naturalne/episodes/Czy-pastwo-moe-wszystko-eg2v62

16 czerwca 2020 r. (spotkanie przez internet) – prof. Rafael Domingo, profesor prawa w Centre for Study of Law and Religion na Emory University w Atlancie (Georgia, USA) i na Uniwersytecie Navarry w Hiszpanii. Jego ostatnie książki to „Nowe prawo globalne” (Cambridge University Press, 2010), „Bóg i system prawny” (Cambridge, 2016), „Wielcy chrześcijańscy prawnicy w historii Hiszpanii” (Cambridge, 2016), „Prawo rzymskie: wprowadzenie” (Routledge, 2018), „Wielcy chrześcijańscy prawnicy w historii Francji” (Cambridge, 2019) oraz „Prawo globalne i chrześcijaństwo” (Routledge, 2020). Więcej: https://law.emory.edu/faculty/affiliates-fellows/domingo-profile.html Temat spotkania: „Toward the Spiritualization of Law and Politics”. Prof. Rafael Domingo wygłosił 30 minutowy wykład po angielsku (bez tłumaczenia), a następnie odpowiadał na pytania.

Nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=OGzj6jyvoCI&feature=youtu.be

Maj 2020 r. (spotkanie przez internet) – ks. prof. Angel Rodríguez Luño, światowej sławy moralista z rzymskiego Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża, ksiądz Prałatury Świętego Krzyża i Opus Dei, profesor teologii moralnej fundamentalnej na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie, konsultor Kongregacji Nauki Wiary od 1993 r., kapelan Jego Świątobliwości od 2003 r. i członek zwykły Papieskiej Akademii Życia od 2004 r. Temat spotkania: „Czym jest prawo naturalne?” Spotkanie było tłumaczone z języka hiszpańskiego na język polski, po czym nastąpiły pytania licznej publiczności.

Nagranie: https://youtu.be/FGKemIzNCoI

Kwiecień 2020 r. (spotkanie przez internet) – dr Grzegorz Blicharz, doktor nauk prawnych, mgr filozofii, adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat: „Niepisane źródła prawa”.

Luty 2020 r.prof. Adam Szafrański, Zakład Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Temat: „Przedsiębiorca idealny. Zysk i dobro wspólne”.

Styczeń 2020 r.Robert Mazelanik, dyrektor Ośrodka Akademickiego „Sołek”, absolwent kierunku Badania Edukacyjne na Uniwersytecie Oksfordzkim. Temat: „Natura a kultura w edukacji chłopców i dziewcząt”.

Grudzień 2019 r.prof. Marek Piechowiak, kierownik Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa Instytutu Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS). Temat: „O relacji niektórych koncepcji prawa naturalnego do prawa pozytywnego”.

Listopad 2019 r. – prof. Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Temat: „Geneza nazizmu”. Nagranie ze spotkania na stronie Radia Poznań: http://radiopoznan.fm/audycja/arsenal-kultury/arsenal-kultury-14-01-2020

Październik 2019 r.dr Marcin Romanowski, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat: „Pojęcie prawne osoby”.

Wrzesień 2019 r. – prof. Michał Michalski, Zakład Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Temat: „Gender czyli bitwa o rozum”.

Lipiec 2019 r. mgr Maciej Sławiński, doktorant Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Temat: „Natura”.

Czerwiec 2019 r. – dr Wojciech Sych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego; b. sędzia SO w Poznaniu, od 2012 r. stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; od grudnia 2013 r. do stycznia 2016 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Temat: „Sprawiedliwość sądowa. Zarys problemu w świetle doświadczeń sędziego karnisty”.

Kwiecień 2019 r. – mgr Tomasz Bednarek, stypendysta-doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Temat: „Koncepcja prawa natury u sofistów”.

Marzec 2019 r. – prof. Marek Piechowiak, kierownik Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa Instytutu Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS). Temat: „Platon o sprawiedliwości”.

Luty 2019 r. – prof. Witold Płowiec, kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Temat: „Rola sądu konstytucyjnego we współczesnym państwie demokratycznym”. Poniżej zdjęcie z tego spotkania.

Styczeń 2019 r. – prof. Justyn Piskorski, kierownik Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Temat: „Władza. Praktyczne sposoby podejmowania decyzji”.

Grudzień 2018 r. – prof. Michał Michalski, Zakład Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Temat: „Rodzina – gatunek zagrożony?

Listopad 2018 r. – dr Bartłomiej Wróblewski, Katedra Prawa Publicznego Instytutu Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS). Temat: „Ochrona życia”.

Październik 2018 r. – ks. dr Jan ODogherty. Temat: „Klauzula sumienia”.

Wrzesień 2018 r. – prof. Marek Piechowiak, kierownik Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa Instytutu Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS). Temat: „Koncepcja prawa naturalnego według św. Tomasza z Akwinu”.

Lipiec 2018 r. – prof. Adam Szafrański, Zakład Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Temat: „Sprawiedliwość w ujęciu prof. Javiera Hervady”.

Lipiec 2018 r. – mgr Maciej Sławiński, doktorant Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Temat: „Przełom kartezjański w filozofii”.

Czerwiec 2018 r. – ks. dr Adam Sikora, Zakład Teologii Moralnej, Duchowości Katolickiej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UAM. Temat: „Prawo moralne naturalne”.

PODSTAWOWA BIBLIOGRAFIA

I. Antropologia

S. Swieżawski „Św. Tomasz na nowo odczytany”

II. Prawo naturalne

  1. Sherif Girgis, Robert P. George, Ryan T. Anderson „What is Marriage?”, Harvard Journal of Law and Public Policy, Vol. 34, No.1, pp. 245-287, Winter 2010 dostępny: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1722155
  2. Międzynarodowa Komisja Teologiczna „W poszukiwaniu etyki uniwersalnej. Nowe spojrzenie na prawo naturalne”, 2009 r.
  3. Suma teologiczna I-II, q. 91 a. 2, q. 94 i q. 100 a. 1
  4. J. Salij OP „Prawo naturalne w ujęciu św. Tomasza z Akwinu”
  5. W. Dziedziak „O prawie słusznym. Perspektywa systemu prawa stanowionego”, Wyd. UMCS , Lublin 2015 r.
  6. „Prawo naturalne – natura prawa” red. P. Dardziński, ks. F. Longchamps de Berier, K. Szczucki, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2011 r.
  7. J. Hervada „Prawo naturalne. Wprowadzenie”, Wyd. Petrus
  8. J. Hervada „Historia prawa naturalnego”, Wyd. Petrus
  9. M. A. Krąpiec OP „Człowiek i prawo naturalne”, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2009 r.