o-czlowieku-slow-kilka

O człowieku słów kilka, lecz pytań wiele

Już w najbliższy czwartek zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach „Prawa naturalnego”. Wykład będzie miał na celu wskazanie filozoficznych zagadnień mogących inspirować do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o status ontologiczny człowieka w kontekście aktualnej debaty kulturowej. Historia debaty dotyczącej relacji umysł-ciało jest niezwykle bogata, stąd za tło dla refleksji posłużą następujące zagadnienia antropologiczne, dobrze określone w europejskiej filozofii:

1) dusza jako materialna część ludzkiego ciała;
2) dusza jako niematerialna i nieśmiertelna rzeczywistość uwięziona w ludzkim ciele;
3) człowiek opisywany w kategoriach materii i formy. Próba odpowiedzi na pytanie o status ontologiczny człowieka zostanie sformułowana w świetle teoretycznych podobieństw filozofii klasycznej i nauk przyrodniczych.

Naszym Gościem będzie ks. dr Michał Oleksowicz prezbiter diecezji toruńskiej, asystent naukowo-badawczy na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu; pracownik pola badawczego „Logika i filozofia nauki” przy Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu; członek redakcji międzynarodowego czasopisma „Scientia et Fides”; pracownik zespołu „Laboratorium Wolności Religijnej”; wicerektor WSD w Toruniu.

Sołek, godz. 18:00.