prawo-naturlne-roztropnosc

Prawo naturalne a cnota roztropności

Czwartek 7 kwietnia 2022 r. godz. 20 – prof. Scott J. Roniger.

Wykład odbędzie się po angielsku. Dotyczyć będzie związku między prawem naturalnym i cnotą roztropności. Prof. Scott J. Roniger jest adiunktem filozofii na Uniwersytecie Loyola Marymount w Los Angeles. Uzyskał tytuł licencjata teologii świętej, summa cum laude, oraz magistra teologii świętej (magna cum laude) na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. Następnie uzyskał tytuł magistra filozofii (Master of Arts in Philosophy) na Uniwersytecie w Chicago oraz licencjat z filozofii (Ph.L.), summa cum laude, na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Doktorat z filozofii uzyskał z wyróżnieniem na Katolickim Uniwersytecie Ameryki pod kierunkiem ks. Roberta Sokołowskiego. Opublikował artykuły naukowe na temat metafizyki, fenomenologii, etyki i filozofii politycznej oraz katolickiej nauki społecznej, a obecnie redaguje zbiór esejów na temat prawa naturalnego i katolickiej nauki społecznej. Jego badania integrują i podsumowują zagadnienia filozofii Platona, Arystotelesa, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu i fenomenologii Husserla.
Regularnie prowadzi zajęcia dotyczące powyższych zagadnień oraz literatury, filozofii i teologii.